ഓണം മീഡിയ സെന്‍റര്‍ ‘ഉത്സവം’ റിലീസ് ചെയ്തു

ഓണാഘോഷം 2019 ന്‍റെ ഭാഗമായി കനകക്കുന്നില്‍ പ്രവത്തിക്കുന്ന കേരള സര്‍ക്കാറിന്‍റെ കീഴിലുള്ള പി. ആര്‍. ഡി. മീഡിയ സെന്‍റര്‍ ഓണപ്പതിപ്പായ ‘ഉത്സവം’ റിലീസ് ചെയ്തു. പ്രത്യേക ഓണവാര്‍ത്തകള്‍ ആണ് പതിപ്പില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. കടകംപള്ളി ആണ് ഉത്സവം പതിപ്പ് റിലീസ് ചെയ്തത്. ‘ഉത്സവം’ ന്‍റെ കോപ്പി കനകക്കുന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മീഡിയ സെന്‍ററില്‍ നിന്നും സൌജന്യമായി വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *