വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ കമ്മീഷനിംഗ് പൂർത്തിയായി

വട്ടിയൂർക്കാവ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഓരോ ബൂത്തിലും ഉപയോഗിക്കേണ്ട വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകളുടെ കമ്മീഷനിംഗ് പൂർത്തിയായി. വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകളിൽ ബാലറ്റ് പതിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് കമ്മീഷനിംഗ്. 168 ബൂത്തുകളിലും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മെഷീനുകളിൽ ബാലറ്റ്

Read more

ദൃശ്യ-ശ്രവ്യ പരസ്യങ്ങൾക്ക് അനുമതി വേണം

ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നൽകുന്ന എല്ലാത്തരം ദൃശ്യ-ശ്രവ്യ പരസ്യങ്ങൾക്കും മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ കെ.ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. കളക്ടറേറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസിൽ നിർദ്ദിഷ്ട ഫോമിൽ

Read more

തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ നിർബന്ധം

വട്ടിയൂർക്കാവ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ കെ.ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നിർദേശം നൽകി. ലാന്റ് റവന്യു കമ്മിഷണറേറ്റിൽ ഇലക്ഷൻ നോഡൽ ഓഫീസർമാരുടെയും സെക്ടറൽ ഓഫീസർമാരുടെയും യോഗത്തിൽ

Read more

വട്ടിയൂർക്കാവിൽ എട്ടു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

അന്തിമപട്ടികയായി വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നത് എട്ടു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ. സൂക്ഷ്മപരിശോധനയും പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതിയും കഴിഞ്ഞതോടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ അന്തിമപട്ടികയായി. സി.പി.എം സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വി.കെ പ്രശാന്തും ഇന്ത്യൻ

Read more

വട്ടിയൂർക്കാവിൽ കേന്ദ്രനിരീക്ഷകൻ എത്തി

ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തിലെ കേന്ദ്രനിരീക്ഷകൻ (ജനറൽ ഒബ്സർവർ) ഗൗതംസിംഗ് എത്തി. മധ്യപ്രദേശ് കേഡറിലെ ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. തൈക്കാട് ഗസ്റ്റ്ഹൗസിലാണ് അദ്ദേഹം ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. റൂം നമ്പർ

Read more

മീഡിയ മോണിട്ടറിംഗ് സെൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായ പ്രസ്താവനകളും പ്രചാരണവും നിരീക്ഷിക്കുതിനുള്ള മീഡിയ മോണിട്ടറിംഗ് സെൽ കളക്ടറേറ്റിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഓലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ, അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾ, ടിവി ചാനലുകൾ,

Read more

സൂക്ഷ്മപരിശോധന പൂർത്തിയായി; വട്ടിയൂർക്കാവിൽ എട്ടു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

വട്ടിയൂർക്കാവ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് സമപ്പിച്ച പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന പൂർത്തിയായി. സി.പി.എം ഡമ്മി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പത്രിക സമർപ്പിച്ച കെ. സി വിക്രമൻ, സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി വിഷ്ണു എസ്. അമ്പാടി എന്നിവരുടെ

Read more

നോഡൽ ഓഫീസർമാരെ നിയമിച്ചു

വട്ടിയൂർക്കാവ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോഡൽ ഓഫീസർമാരെ നിയമിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം സംബന്ധിച്ച നോഡൽ ഓഫീസറായി അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ അനുകുമാരിയെയും ലോ ആന്റ് ഓർഡർ വിഭാഗം നോഡൽ ഓഫീസറായി

Read more