‘അവൾ ഇമൈഗൽ’ മികച്ച പ്രതികരണത്തോടെ യൂടൂബിൽ മുന്നേറുന്നു

സ്ഫടികം ദി മ്യൂസിക്‌ ബാൻഡ് വെഞ്ഞാറമൂട്, ഇന്നലെ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘അവൾ ഇമൈഗൽ’ എന്ന ഗാനം മികച്ച പ്രതികരണത്തോടെ യൂടൂബിൽ മുന്നേറുന്നു. ഈ ഗാനം സംഗീതം ചെയ്‌തതും ആലപിച്ചിരിക്കുന്നതും

Read more