വിധിയെഴുത്ത് നാളെ ഏപ്രിൽ 06. പോളിങ് ബൂത്തുകൾ ഇന്ന് ഏപ്രിൽ 05 സജ്ജമാകും

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെടുപ്പ് നാളെ(ഏപ്രിൽ 06). രാവിലെ ഏഴു മുതൽ വൈകിട്ട് ഏഴു വരെയാണു വോട്ടെടുപ്പ്. ജില്ലയിൽ 14 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലായി 28,19,710 സമ്മതിദായകർക്കാണു വോട്ടവകാശമുള്ളത്. വോട്ടെടുപ്പിനായി 4164 പോളിങ് ബൂത്തുകൾ ഇന്നു(ഏപ്രിൽ 05) സജ്ജമാകും. 
ജില്ലയിലെ ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളിലേയും സമ്മതിദായകരുടെ എണ്ണം 
(നിയമസഭാ മണ്ഡലം – പുരുഷന്മാർ – സ്ത്രീകൾ – ട്രാൻസ്‌ജെൻഡേഴ്‌സ് – ആകെ)

വർക്കല – 87,074 – 1,00,572 – 0  – 1,87,646

ആറ്റിങ്ങൽ 92,461 – 1,09,660 – 2 – 2,02,123

ചിറയിൻകീഴ് – 91,124 – 1,08,093 – 3 – 1,99,220

നെടുമങ്ങാട് – 98,412 – 1,08,820 – 2 – 2,07,234

വാമനപുരം – 93,634 – 1,06,355 – 3 – 1,99,992

കഴക്കൂട്ടം – 93,159 – 1,01,205 – 1 – 1,94,365

വട്ടിയൂർക്കാവ് – 99,323 – 1,08,787 – 8 – 2,08,118

തിരുവനന്തപുരം – 98,731 – 1,04,565 – 23 – 2,03,319

നേമം – 98,952 – 1,05,279 – 9 – 2,04,240

അരുവിക്കര – 91,300 – 1,01,833 – 1 – 1,93,134

പാറശാല – 1,05,183 – 1,13,948 – 0 – 2,19,131

കാട്ടാക്കട – 93,750 – 1,02,072 – 5 – 1,95,827

കോവളം – 1,06,928 – 1,11,726 – 2 – 2,18,656

നെയ്യാറ്റിൻകര – 90,660 – 96,043 – 2 – 1,86,705

ആകെ – 13,40,691 – 14,78,958 – 61 – 28,19,710

ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് 2,736 പോളിങ് ബൂത്തുകളാണുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു ബൂത്തിൽ പരമാവധി ആയിരം പേർക്കു മാത്രമായി വോട്ടിങ് സൗകര്യം നിജപ്പെടുത്തിയതിനാൽ പുതിയായി 1,428 ഓക്‌സിലിയറി പോളിങ് ബൂത്തുകൾകൂടി തുറക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവയടക്കം ആകെ 4164 പോളിങ് ബൂത്തുകളിലാണ് നാളെ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. സമ്മതിദായകർക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ ഈ പോളിങ് ബൂത്തുകളുടെ സമീപ പ്രദേശത്തുതന്നെയാണ് ഓക്‌സിലിയറി പോളിങ് ബൂത്തുകളും തുറന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ജില്ലാ ഇലക്ഷൻ ഓഫിസർകൂടിയായ കളക്ടർ ഡോ. നവ്‌ജ്യോത് ഖോസ പറഞ്ഞു. 
ജില്ലയിലെ ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളിലേയും പോളിങ് ബൂത്തുകളുടെ എണ്ണം
(നിയമസഭാ മണ്ഡലം മുഖ്യ പോളിങ് ബൂത്തുകൾ ഓക്‌സിലിയറി   ബൂത്തുകൾ ആകെ ബൂത്തുകൾ)

വർക്കല 197 78 275

ആറ്റിങ്ങൽ 206 101 307

ചിറയിൻകീഴ് 199 104 303

നെടുമങ്ങാട് 210 90 300

വാമനപുരം 212 76 288

കഴക്കൂട്ടം 166 130 296

വട്ടിയൂർക്കാവ് 172 143 315

തിരുവനന്തപുരം 178 130 308

നേമം 181 130 311

അരുവിക്കര 210 55 265

പാറശാല 215 103 318

കാട്ടാക്കട 189 98 287

കോവളം 216 107 323

നെയ്യാറ്റിൻകര 185 83 268

ആകെ 2736 1428 4164