ജനമൈത്രി ഡയറക്ടറേറ് മേധാവി ഐ ജി ശ്രീജിത് സാർ അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ നൽകി. സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കെഡറ്റ് പദ്ധതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ക്ലാസുകൾ കാണാനായി ഓഫ് ലൈൻ പഠനത്തിനും സംവിധാനമൊരുക്കി.ബഹു.എ. ഡി. ജി. പി മനോജ് എബ്രഹാമും ഐ.ജി പി.വിജയനും ശ്രീമതി ധന്യാരാമനും പോലീസുകാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകി. അങ്ങനെ വാഹനങ്ങൾ എത്താത്ത വന്യമൃഗങ്ങളുടെ വിഹാരകേന്ദ്രമായ വിതുരയിലെ ഉൾക്കാട്ടിലെ കല്ലുപാറ ഊരിൽ ഒരു കോവിഡ് കാല പള്ളിക്കൂടം തയ്യാറായി. ഓൺലൈൻ സ്കൂളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കെഡറ്റ് പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാന അസി.നോഡൽ ഓഫീസർ ശ്രീ.സിജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.വിതുര സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.എസ്.ശ്രീജിത്ത് ആധ്യക്ഷ്യം വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ശ്രീമതി.ധന്യാ രാമൻ, എസ്.ഐ. സുധീഷ് എസ്.എൽ, എസ്.പി.സി. എ. ഡി.എൻ.ഒ.ശ്രീ.അനിൽ കുമാർ റ്റി.എസ്, പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ ശ്രീ. പ്രേമചന്ദ്രൻ , വിതുര സ്കൂളിലെ അധ്യാപകൻ ശ്രീ.കെ.അൻവർ , പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കെഡറ്റുകൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

"/>

കാടിനുള്ളിൽ സ്കൂൾ തുറന്ന് ജനമൈത്രി പോലീസും കുട്ടിപ്പോലീസും. പിന്തുണയുമായി എ. ഡി.ജി.പി.യും ഐ.ജി.മാരും

വിതുര: “സാറെന്തിനാ ഞങ്ങളുടെ ഊരിൽ വന്നത് , ഇവിടാരും തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ?”, വിതുര ജനമൈത്രി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചാർജെടുത്ത് ആദ്യമായി ദുർഘട പാതയിലൂടെ മല കയറി തങ്ങളുടെ ഊരിലെത്തിയ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീ.എസ്.എൽ സുധീഷിനോട് വിതുരയിലെ കല്ലു പാറ സെറ്റിൽമെന്റിലുള്ള ജനങ്ങൾ ചോദിച്ച ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു. ആരെയും കൊണ്ടുപോകാനല്ല , മറിച്ച് ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കാൻ എത്തിയതാണെന്ന് അറിയിച്ചപ്പോൾ തങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ കല്ലുപാറയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം പരിശ്രമത്തിലൂടെയും ജനമൈത്രി പോലീസിൻ്റെയും വിതുര സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കെഡറ്റ് പദ്ധതിയുടെ ‘ ഒരു വയറൂട്ടാം ”ഒരു വിശപ്പടക്കാം ‘ പദ്ധതിയിലൂടെയും സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ എസ്.ശ്രീജിത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കഴിയുന്നത്ര സഹായങ്ങൾ മലകയറി എത്തിക്കാൻ സുധീഷ് സർ മറന്നില്ല. തുടർന്നുള്ള നിരന്തര സന്ദർശനങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ലോക് ഡൗൺ മൂലം തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ സൗകര്യമില്ലന്ന കാര്യം കല്ലുപാറക്കാർ അറിയിച്ചത്. തുടർന്ന് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയായ ശ്രീമതി.ധന്യാ രാമനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇക്കാര്യം എ.ഡി.ജി.പി മനോജ് എബ്രഹാം സാറിനെ അറിയിക്കാമെന്ന് വാക്കു നൽകുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ കല്ലുപാറയിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് പഠിക്കാനായി ഡി.ജി.പി നേരിട്ട് ടാബ് നൽകി. തുടർന്നാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായി മക്കൾക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കണമെന്ന് ഊരു നിവാസികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് മുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ പ്രൊജക്ടർ, റ്റി.വി., ബോർഡ് എന്നിവ സജ്ജീകരിക്കാനുള്ള സംവിധാനത്തോടെ ഈറയും മുളയും ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷിതാക്കൾ പള്ളിക്കൂടം തയ്യാറാക്കി. ക്ലാസിൽ ഉപയോഗിക്കാനായി റ്റി.വി യും , ഡിഷ് കണക്ഷനും, വൈറ്റ് ബോർഡും എല്ലാം സജ്ജീകരിച്ചു. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വിതുര ജനമൈത്രി പോലീസും, സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കെഡറ്റുകളും ,പോലീസ് ട്രയിനികളും, രക്ഷിതാക്കളും കൈമെയ് മറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു.

ജനമൈത്രി ഡയറക്ടറേറ് മേധാവി ഐ ജി ശ്രീജിത് സാർ അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ നൽകി. സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കെഡറ്റ് പദ്ധതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ക്ലാസുകൾ കാണാനായി ഓഫ് ലൈൻ പഠനത്തിനും സംവിധാനമൊരുക്കി.ബഹു.എ. ഡി. ജി. പി മനോജ് എബ്രഹാമും ഐ.ജി പി.വിജയനും ശ്രീമതി ധന്യാരാമനും പോലീസുകാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകി. അങ്ങനെ വാഹനങ്ങൾ എത്താത്ത വന്യമൃഗങ്ങളുടെ വിഹാരകേന്ദ്രമായ വിതുരയിലെ ഉൾക്കാട്ടിലെ കല്ലുപാറ ഊരിൽ ഒരു കോവിഡ് കാല പള്ളിക്കൂടം തയ്യാറായി. ഓൺലൈൻ സ്കൂളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കെഡറ്റ് പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാന അസി.നോഡൽ ഓഫീസർ ശ്രീ.സിജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.വിതുര സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.എസ്.ശ്രീജിത്ത് ആധ്യക്ഷ്യം വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ശ്രീമതി.ധന്യാ രാമൻ, എസ്.ഐ. സുധീഷ് എസ്.എൽ, എസ്.പി.സി. എ. ഡി.എൻ.ഒ.ശ്രീ.അനിൽ കുമാർ റ്റി.എസ്, പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ ശ്രീ. പ്രേമചന്ദ്രൻ , വിതുര സ്കൂളിലെ അധ്യാപകൻ ശ്രീ.കെ.അൻവർ , പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കെഡറ്റുകൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.