കോവിഡ് 19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ പോലീസ് പരിശോധന നടക്കുന്ന വേളയിൽ മാസ്ക്ക് ധരിച്ചു കോവിഡ് ക്രമീകരണങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട്‌ വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളുമായി പോകുന്ന വയോധികൻ.ശാസ്തമംഗലത്തു നിന്നും പകർത്തിയ ചിത്രം.
"/>
22.8 C
New York
August 9, 2020
കൗതുക കാഴ്ചകൾ

കോവിഡ് ആയാലും ചക്രങ്ങൾ മുന്നോട്ടു തന്നെ പോകണ്ടേ…?

കോവിഡ് 19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ പോലീസ് പരിശോധന നടക്കുന്ന വേളയിൽ മാസ്ക്ക് ധരിച്ചു കോവിഡ് ക്രമീകരണങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട്‌ വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളുമായി പോകുന്ന വയോധികൻ.ശാസ്തമംഗലത്തു നിന്നും പകർത്തിയ ചിത്രം.

Related posts

ഹോ ഇന്നാ ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ടു റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നേ

News Desk

ഇന്നും കെ. എസ്. ആർ. ടി. സി. ഒന്നും ഓടി തുടങ്ങിയില്ലേ?

News Desk

മനുഷേന്മാർ റോഡിലിറങ്ങാത്ത കാലം

News Desk

Leave a Comment