തിരുവനന്തപുരത്ത് 386 പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; 357 പേര്‍ക്കു രോഗമുക്തി

കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷന്‍: സംസ്ഥാനത്ത് ഡ്രൈ റണ്‍ നാളെ

തിരുവനന്തപുരത്ത് 320 പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; 392 പേര്‍ക്കു രോഗമുക്തി

തിരുവനന്തപുരത്ത് 188 പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; 262 പേര്‍ക്കു രോഗമുക്തി

തിരുവനന്തപുരത്ത് 334 പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; 310 പേര്‍ക്കു രോഗമുക്തി

തിരുവനന്തപുരത്ത് 404 പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; 312 പേര്‍ക്കു രോഗമുക്തി

പ്രശസ്ത കവയത്രി സു​ഗത കുമാരി അന്തരിച്ചു.

കോവിഡ് പ്രതിരോധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം; പുതിയ സി.എഫ്.എൽ.ടി.സികൾ തുറക്കും

തിരുവനന്തപുരത്ത് 181 പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; 401 പേര്‍ക്കു രോഗമുക്തി

തിരുവനന്തപുരത്ത് 279 പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; 451 പേര്‍ക്കു രോഗമുക്തി

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial