തിരുവനന്തപുരത്ത് 424 പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; 380 പേര്‍ക്കു രോഗമുക്തി

തിരുവനന്തപുരത്ത് 523 പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; 465 പേര്‍ക്കു രോഗമുക്തി

കോവിഡ്-19 പരിശോധന മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പുതുക്കി

തിരുവനന്തപുരത്ത് 234 പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; 334 പേര്‍ക്കു രോഗമുക്തി

തിരുവനന്തപുരത്ത് 370 പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; 638 പേര്‍ക്കു രോഗമുക്തി

തിരുവനന്തപുരത്ത് 488 പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; 365 പേര്‍ക്കു രോഗമുക്തി

കോവിഡ് രോഗികൾക്കു സ്‌പെഷ്യൽ തപാൽ വോട്ട്: പട്ടിക നാളെ മുതൽ

തിരുവനന്തപുരത്ത് 262 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; 334 പേർക്കു രോഗമുക്തി

ഇന്ന് 3966 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരത്ത് 457 പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; 488 പേര്‍ക്കു രോഗമുക്തി

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial