തിരുവനന്തപുരത്ത് 386 പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; 357 പേര്‍ക്കു രോഗമുക്തി

കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷന്‍: സംസ്ഥാനത്ത് ഡ്രൈ റണ്‍ നാളെ

പള്‍സ് പോളിയോ വാക്‌സിന്‍ വിതരണം ജനുവരി 17ന്

ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ജാഗ്രതയോടെ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക്

തിരുവനന്തപുരത്ത് 320 പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; 392 പേര്‍ക്കു രോഗമുക്തി

തിരുവനന്തപുരത്ത് 188 പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; 262 പേര്‍ക്കു രോഗമുക്തി

തിരുവനന്തപുരത്ത് 334 പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; 310 പേര്‍ക്കു രോഗമുക്തി

നേത്രരോഗ ചികിത്സ രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റത്തിന് ‘നയനപഥം’

തിരുവനന്തപുരത്ത് 404 പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; 312 പേര്‍ക്കു രോഗമുക്തി

പൈപ്പിൽ ചോർച്ചയുള്ള ഭാഗത്ത് മാലിന്യ നിക്ഷേപം

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial