തിരുവനന്തപുരത്ത് 234 പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; 334 പേര്‍ക്കു രോഗമുക്തി

വ്യാജമദ്യം; എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ശക്തമാക്കി എക്സൈസ്

തിരുവനന്തപുരത്ത് 370 പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; 638 പേര്‍ക്കു രോഗമുക്തി

ശബ്ദമലിനീകരണം തുറന്ന് കാട്ടേണ്ടത് അത്യാവശ്യം: ഡോ. ഹര്‍ഷ വര്‍ധന്‍

തിരുവനന്തപുരത്ത് 488 പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; 365 പേര്‍ക്കു രോഗമുക്തി

തിരുവനന്തപുരത്ത് 262 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; 334 പേർക്കു രോഗമുക്തി

ഇന്ന് 3966 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു

സുരക്ഷിത ശബ്ദത്തിനായുള്ള രണ്ടാമത് ആഗോള സമ്മേളനം ശനിയാഴ്ച

തിരുവനന്തപുരത്ത് 457 പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; 488 പേര്‍ക്കു രോഗമുക്തി

Morning walk decrease death rate

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial