രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൂടി സഹായ ധനം നൽകി തിരുവനന്തപുരത്തെ സൈനിക കൂട്ടായ്മ ‘സപ്ത’

സ്വകാര്യസുരക്ഷ ജീവനക്കാർക്ക് സഹായ ധന വിതരണം നടത്തി

ടോക്ക് ഷോ മാനവ സേവാ മാധവ സേവാ; ഡി വിജയൻ

പഠന ആവശ്യത്തിനായി സ്മാർട്ഫോണുകൾ വിതരണം ചെയ്തു

വട്ടിയൂർക്കാവ് INC PTP നഗർ വാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യക്കിറ്റുകൾ

മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ആശ്വാസവുമായി മലയം ദൈവ സഭ

ലയൻസ് ക്ലബ്‌ വലിയതുറ നിവാസികൾക്ക് അവശ്യ വസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്തു

വാക്സിൻ ചലഞ്ചിന് 1.32 ലക്ഷം രൂപ നൽകി

ഒരു മാസ്കിന് 255 രൂപ വിലയുള്ള കല്ലുപാറയിലായിരുന്നു ഇന്ന് ഒരു വയറൂട്ടാം പദ്ധതി

21 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപുകളിൽ 1,423 പേർ