നെടുമങ്ങാട് ഇനി സമ്പൂർണ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ മണ്ഡലം

ജില്ലാ ഇന്നൊവേഷൻ കൗൺസിലിന്റെ ആദ്യയോഗം ചേർന്നു

2021ൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച തൊഴിലിടങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ന ആംബിഷൻ ബോക്സ് ബഹുമതി യു എസ് ടി ക്ക്

പുല്ലമ്പാറ പഞ്ചായത്ത് സമ്പൂർണ ഡിജിറ്റൽ പ്രഖ്യാപനം നടന്നു

ഓൺലൈൻ ക്ളാസുകൾ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

കൊക്കൂൺ 2021 നവംബർ 12- 13 തീയതികളിൽ ഇത്തവണയും വെർച്വലിൽ നടക്കും

ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ സ്വാഭാവികത നിലനിർത്തി ഹരിത വത്കരണം നടപ്പാക്കണം; സിസ്സ

കേരള പൊലീസ് ഓൺലൈൻ ഹാക്കത്തോൺ ഹാക്ക്പി-2021രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക്

സൈബര്‍ ഫോറന്‍സിക്‌സ് ആന്റ് സെക്യൂരിറ്റി കോഴ്‌സിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

ലോക ഭൗമ ദിനം | കടലറിവുകൾ | അജിത് ശംഖുമുഖം