1000 കൈയെഴുത്തു മാഗസിനുകളുമായി വിതുര സ്കൂൾ

വായന മരിക്കരുത്, എഴുത്ത് നിലയ്ക്കരുത് ” എന്ന സന്ദേശമുയർത്തി വിതുര ഗവ.വൊക്കേഷണൽ & ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറാക്കിയത് ആയിരം കൈയെഴുത്ത് മാഗസിനുകളും 25 ക്ലാസ്

Read more

പുതിയ പ്രവാചകന്മാര്‍ക്കായി

മിന്നാമിനുങ്ങുകൾക്ക് പിന്നാലെ നിൻ വിരൽത്തുമ്പു മുറുകെപ്പിടിച്ചു കൂട്ടുകാരാ ഞാൻ നടന്നെത്തിയത് കാലത്തിന്നേതു വിസ്മയത്തുമ്പത്ത് ! സ്ഥലകാലങ്ങൾ കണക്കുകളിൽ മായകൾ കാട്ടുമിവിടെ, ആരാണിപ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങളെ പെറ്റു കൂട്ടുന്നത് ?

Read more